over brandwerend
Brandveilig bouwen zit in ons DNA

Als afdeling van de Mullerafbouwgroep zijn wij de juiste keuze om te helpen met de brandveiligheid van uw nieuwe bouwproject. Wij vinden dat gebouwen waar mensen wonen en/of werken zeker moeten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Bouwbesluit.

Omdat brandveiligheid in het DNA van Mullerafbouwgroep zit, willen wij ervoor zorgen dat mensen in jouw nieuwe bouwproject veilig kunnen vluchten in geval van gevaar. Hierdoor hebben we bij Mullerafbouwgroep een nieuwe afdeling voor Brandveiligheid opgestart. Maak kennis met Muller Brandwerend.

Compartimenteringen

De begrippen “wbdbo-eis” en “brandwerendheid” leiden vaak tot verwarring. Een wbdbo-eis, dat is een gevraagde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag, wordt uitgedrukt in minuten. Deze eis kan gesteld worden tussen twee brandcompartimenten. De scheidingen tussen die twee compartimenten dienen dezelfde brandwerendheid te bezitten als de wbdbo-eis als het gaat om branddoorslag.

Wanneer men leidingen, kabels en dergelijke doorvoert door een compartimenterende scheiding, worden deze voorzieningen gelijk beoordeeld als de wand. Met andere woorden: de doorvoeringen worden beoordeeld op vlamdichtheid betrokken op afdichting en thermische isolatie betrokken op de temperatuurstijging volgens de norm NEN 6069.

voor uw veiligheid
Logboek

Mullerafbouwgroep werkt al jaren met een logboek. Met dit logboek heeft u ten allen tijden inzicht in de status van de bouwkundige brandveiligheid van uw gebouw. Handig om te weten als u gaat verbouwen of renoveren, want deze aanpassingen kunnen een grote invloed hebben op de bouwkundige brandveiligheid.

Met dit logboek geeft u tegelijkertijd ook aan de veiligheidsinstanties een helder en duidelijk overzicht van de status van het gebouw

De exacte projectgegevens, onze contactgegevens en natuurlijk het garantiecertificaat geven een compleet overzicht van de bouwkundige brandveiligheid in uw gebouw. De details van de sparingslijsten, foto’s, tekeningen en testrapporten vind u ook in het logboek.

Gedane aanpassingen in het gebouw door uzelf of door derden (bijvoorbeeld de installateur) kunnen worden vastgelegd in dit logboek. Door dit adequaat vast te leggen kunnen we doelgericht het onderhoud uitvoeren, waardoor de tijdsduur van het onderhoud verkort wordt.

rapportage
Wij werken met Snagstream Rapportage

Wij werken met de Snagstream rapportage app, hierdoor kunnen wij onze klanten voorzien van een goede rapportage. Bekijk hier de kracht van Snagstream.

Kwaliteitsborging

Loop kwaliteitsrondes met digitale formulieren en leg je aandachtspunten of 'snags' direct op de tekening vast.

Standaard op maat

Snagstream kan op maat gemaakt worden door middel van aanpasbare snags, labels en velden

Digitale formulieren

Formulieren kunnen eenvoudig digitaal ingevuld, ondertekend en ingericht worden.

Opslag & Archief

De projecthistorie wordt dagelijks via back-ups opgeslagen waardoor je data veilig is. Onze servers zijn op bankniveau beveiligd en staan op Nederlandse bodem.

Rapportages

Na het 'snaggen' is een digitale en printbare rapportage direct beschikbaar.

Offline werken

Snagstream werkt ook zonder internetverbinding.